Választható modulok

Ha már megpróbálkozott a teszttel és tisztában van erősségeivel és gyengeségeivel az egyes modulokat tekintve, nincs rá szükség, hogy az idejét arra pazarolja, hogy a már jó eredménnyel teljesített modulokat ismételje. Készülhet célzottan egyes IELTS modulokra, az azokhoz szükséges készségeket fejlesztve ill. alaposan begyakorolva.

Olvasás

 • készség fejlesztés
 • vizsgatechnikák áttekintése
 • gyakorlás
 • IELTS olvasás tesztek
 • egyéni konzultáció
 • szükség szerint szókincs bővítés

Jelentkezem a felkészítőre!

Írás

 • logikusan felépített íráskészség fejlesztő program
 • az esszéírás alapjainak áttekintése, begyakorlása
 • grafikonelemzés gyakorlása, ill. az ehhez szükséges szókincs felépítése (Academic modul)
 • a levélírás formai és tartalmi követelményeknek megfelelő gyakorlása
 • IELTS írásfeladatok válaszainak egyéni kiértékelése

Jelentkezem a felkészítőre!

Szóbeli

 • szókincs bővítés
 • beszédkészség fejlesztő feladatok
 • tipikus IELTS szóbeli témák és kérdéstipusok áttekintése
 • vizsgafeladatok begyakorlása
 • igény esetén próbavizsga IELTS vizsgáztató tanárral

Jelentkezem a felkészítőre!

Hallás utáni szövegértés

 • kérdéstipusok áttekintése
 • feladatmegoldó technikák fejlesztése
 • szükség szerint szókincs bővítés
 • gyakorlás IELTS tesztek segítségével

Jelentkezem a felkészítőre!

Jelentkezem a felkészítőre

Jelentkezés

Szeretném megtudni, hogy most hol állok

Szintfelmérés